Kend din ret

ret

Lovgivning er for mange af os et flyvsk begreb. Når vi står i en situation, hvor vi gerne vil have juridisk hjælp, ved mange af os ikke, hvilken lovgivning, vi skal benytte os af. Der er mange begreber og paragraffer, og det kan være svært at finde rundt i. Her er en introduktion til de forskellige retstyper. På den måde kan du lettere navigere i, hvilken type af lovgivning og juridisk hjælp, du har brug for i hvilke situationer.

Juraen har i tusindvis af år været inddelt i to typer: Offentlig ret og privatret. I dag er der dog en stigende tendens til, at man også benytter begreberne procesret og international ret i forskellige kategorier. Her er en guide til at kunne kende forskel på de to hovedtyper, nemlig den offentlige og den private ret.

Staten og den offentlige ret

Hvis der opstår en situation, hvor der er en tvist mellem en borger i et samfund og selve staten, er der tale om offentlig ret. Offentlig ret handler om, hvordan staten juridisk er organiseret. Det er altså den offentlige ret der afgør, hvordan en tvist mellem borger og stat skal løses. Det er også offentlig ret, der afgør udfaldet af en retssag mellem staten og virksomheder. Offentlig ret virker både begge veje – den skal altså både tage højde for borgerens eller virksomhedens og statens eventuelle fejl, kriminelle handlinger og lignende. På den måde kan en privatperson altså også godt sagsøge staten med henvisning til offentlig ret. Alle borgere i et retssamfund har nogle grundlæggende rettigheder og hvis staten har forbrudt sig imod disse, kan den sagsøges. Normalt inddeler man den offentlige ret i tre underkategorier, som er forvaltningsretten, statsforfatningsretten og strafferetten. Der er dog dele af den offentlige ret eller specifikke retssager, der ikke er dækket af disse kategorier, men stadig falder under offentlig ret.

Privatret

Privatret er jura, der omhandler konflikter mellem private. Det vil sige at det både dækker over konflikter mellem to privatpersoner, men også organisationer, virksomheder og større grupper af personer. Helt grundlæggende kan man sige, at privatret handler om alt det, der ikke er offentlig ret. Privatret handler om alle de konflikter, der kan opstå mellem borgere, virksomheder og personer, der ikke er kriminelle. Nogle gange kalder man også privatret for civilret eller formueretten. Privatretten er normalt inddelt i kategorierne tingret, der er bedre kendt som ejendomsret og obligationsret. Under obligationsret finder vi områder som køberetten, erstatningsretten, lejeret og familieformueret. Under privatretten findes der også andre områder, som eksempelvis selskabsretten og immaterielretten. Privatretten handler altså om alt fra nabostridigheder til sagsanlæg mellem virksomheder og konflikter om arv ved dødsfald i familien.

Offentlig og privat ret er de to typer, du ofte vil stifte bekendtskab med. Nu er du sat lidt mere ind i sagerne, og har forhåbentligt et bedre indblik i, hvad du har brug for, hvis uheldet skulle være ude. Hvis du gerne vil vide mere om jura og advokatfirmaer, kan du læse mere på siden her.

Skriv et svar